Trường Tiểu học Y Jut

  • Điện thoại: 0976634898
  • Email: maihuedinh.80@gmail.com
  • Địa chỉ: Buôn GramA, Cư Bao, Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk